W połowie września, tuż po dokonaniu odkrycia neolitycznego stanowiska, o którym pisaliśmy w ostatnim artykule, spotkaliśmy się w Czyżowie Szlacheckim koło Zawichostu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Nie było to zwykłe zebranie, jakie organizujemy rokrocznie, wiosną, celem zatwierdzania sprawozdań. Tym razem głównym tematem była decyzja o zmianach statutowych, jakie są niezbędne do rozpoczęcia procedury pozyskania przez Sakwę statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Dyskusję na ten temat toczyliśmy od ponad roku na naszym forum i podczas poprzednich spotkań. Zastanawialiśmy się czy Sakwa podoła takiemu wyzwaniu. Zdecydowaliśmy się spróbować.

Kilka miesięcy temu podpisaliśmy umowę ze stowarzyszeniem, którego celem jest wspieranie inicjatyw pozarządowych (Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP: http://www.pisop.org.pl/). W ramach tej umowy otrzymaliśmy pakiet bezpłatnych porad i konsultacji, w tym prawnych, mających na celu przygotowanie nas do OPP. Po kilku spotkaniach z prawnikiem oraz konsultacjach treści statutu poprzez e-mail, w nasze ręce trafił przebudowany statut Sakwy, który by stał się wiążącym dokumentem, musiał już tylko być zatwierdzony przez głosowanie naszych członków. Ten fakt dokonał się właśnie w Czyżowie Szlacheckim, 18. września br. Nie oznacza to jeszcze, że przyjmując statut w nowej formie staliśmy się automatycznie organizacją pożytku publicznego. By trafić na listę OPP czeka nas jeszcze przygotowanie odpowiednich wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, zgromadzenie dowodów naszej działalności na dobro ogółu z co najmniej ostatnich 2 lat (jest co zbierać, nasza działalność trwa już ponad 6 lat!), a także uchwał, oświadczeń… i złożenie tego wszystkiego do KRS w Poznaniu. Mamy nadzieję dokonać tego w tym roku. Oznaczałoby to możliwość wpisania naszego Stowarzyszenia na listę OPP w trakcie 2015 roku, a także dawałoby szansę na pozyskanie dofinansowania ze źródeł publicznych w roku 2016. To z kolei znaczyłoby dla Sakwy rozwinięcie skrzydeł na płaszczyźnie współpracy z naszymi partnerami – muzeami, konserwatorami czy archeologami. Chcielibyśmy bowiem w większym stopniu mieć wpływ i możliwości oferowania wsparcia w pracach badawczych, konserwatorskich czy w promowaniu, upublicznianiu wyników tych prac, a także pomagać w organizacji wydarzeń lub wystaw.  Pomysłów na dalsze działania mamy wiele, ale musimy pozyskać na to konkretne środki. Temu ma służyć między innymi status OPP. W momencie gdy rozpoczniemy ścieżkę legislacyjną, a już na pewno po uzyskaniu wpisu do KRS, na pewno zachęcimy naszych czytelników do dyskusji na naszym profilu FB na temat działań jakie Sakwa mogłaby prowadzić jako organizacja pożytku publicznego.

Po obradach WZ znaleźliśmy także czas na zwiedzanie pobliskiego Zawichostu, w tym w szczególności Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i odkrytych w latach 90. XX w. w jego podziemiach fragmentów kościoła romańskiego datowanego na okres sprzed Chrztu Polski. Podziemia udostępnił nam do zwiedzania proboszcz tamtejszej parafii ks. Mariusz Telega, który opowiedział nam w kilku słowach o pracach poszukiwawczych pod kościołem. Oprócz fantastycznie zachowanych murów i nawet fragmentów zatartych malowideł, największe wrażenie wywarł na nas otwarty przekrój przez warstwy ziemi otaczającej świątynię, widoczny w pozostawionym w ścianach otworze. W profilu tym widoczne są warstwowo leżące pochówki. Czaszki i cienkie linie jakie pozostały w ziemi po złożonych do ziemi ciałach przypominają o kruchości naszego jestestwa i przemijaniu… Bardzo dziękujemy za możliwość zajrzenia w przeszłość Zawichostu! (na zdjęciach poniżej także informacje o historii kościoła i samego Zawichostu, jakie prezentowane są na tablicy koło wejścia do kościoła).

Miejsce spotkania, pałac w Czyżowie Szlacheckim, nie było również zupełnie przypadkowe i to nie tylko ze względu na dojazd naszych kolegów z akcji z „piszczącym neolitem”, ale także wybrane zostało dlatego, by móc spotkać się z p. Moniką Bajką, która jako archeolog towarzyszy nas i wspiera podczas wielu badań na Ziemi Sandomierskiej. Podczas wieczornego spotkania rozmawialiśmy z nią m.in. o kolejnych tematach badawczych, ale także właśnie o pożytku publicznym i o tym, jak Sakwa jako OPP mogłaby się wpisać w działania Muzeum Regionalnego w Sandomierzu. Rozmowa ta utwierdziła nas w przekonaniu, że OPP to dobry kierunek rozwoju Stowarzyszenia. Dziękujemy za podarowany nam czas i słowa otuchy przed „papierologią” jaka czeka nas w drodze do OPP. Wierzymy, że skoro doszliśmy tak daleko, to i ten krok uda nam się wykonać.

Oprócz kwestii pożytku publicznego, tak jak na każdym Walnym Zebraniu, poruszyliśmy szereg spraw bieżących dotyczących funkcjonowania Sakwy. Najważniejsze z nich to oczywiście akcje poszukiwawcze, jakie są obecnie w toku i niedalekich planach, a także sprawy członkowskie. Miło nam zakomunikować, że w wyniku kilkumiesięcznej współpracy z nowymi kolegami, którzy wspierali nas w wielu działaniach, przyjęliśmy w szeregi Sakwy 3 nowe osoby – Pawła (Szomas), Roberta (Jezus) oraz Tomka. Bardzo cieszy nas ta „świeża krew”, gdyż są to osoby, które w ostatnim roku pokazały się z doskonałej strony podczas prac organizacyjnych i w terenie! Witajcie w klubie!