Informowaliśmy już na naszej stronie o przekazanych do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu znaleziskach – siekierkach z brązu i grotach. Miło nam donieść, że artefakty te, wraz z innymi kilkunastoma zabytkami żelaznymi ze zbiorów Działu Archeologicznego, przeszły w tym roku już proces konserwacji i weszły w skład muzealnej ekspozycji. Bardzo cieszy nas ta wiadomość, po pierwsze dlatego, że chwila, w której znalezisko trafia do gabloty wieńczy eksploracyjną drogę i jest to dla nas zawsze ważny moment, a po drugie – wiemy jakim wyzwaniem dla muzeów są dziś wydatki na konserwację.

Nie każdy zabytek ma to szczęście. Czasem pobyt w „poczekalni” muzealnych skrzyń ciągnie się w nieskończoność. Można zatem rzec, że siekierkom i grotom dopisało szczęście. Ale nie tylko. To w dużej mierze zasługa zaangażowanych osób, w tym pracowników Sandomierskiego Muzeum (Pani Monika Bajka) i konserwatorów, którzy przeprowadzili niezbędne prace (Pani Urszula Jedynak z firmy „Labrys” z Ostrowca Świętokrzyskiego i Pan Michał Kubera z Pracowni Archeologicznej „Archelius” z Lubartowa). Za wykonane prace i własnie za to zaangażowanie pragniemy bardzo podziękować i jednocześnie zadeklarować dalszą ścisłą współpracę.

O efektach badań nad przekazanymi przedmiotami można przeczytać w artykułach zamieszczonych na stronach internetowych Muzeum:

Artykuł o siekierach z Oficjałowa: [zobacz link!]

Artykuł o zakończonej konserwacji przekazanych grotów: z sandomierskiego Wzgórza Staromiejskiego i z Leszczkowa (przedmioty przekazane przez Sakwę widoczne w pozycjach 5 i 13 artykułu): [zobacz link!]

Na stronie Muzeum znajduje się także artykuł o poszukiwaniach, jakie Członkowie Sakwy prowadzili na Wzgórzu Staromiejskim w Sandomierzu: [zobacz link!]

W roku 2014 Sakwa będzie kontynuować badania w województwie świętokrzyskim. Pozyskaliśmy już niezbędne zgody i pozwolenia na poszukiwania na kolejnych terenach.
O postępie prac będziemy z pewnością informować na naszej stronie.

foto z muzeum