Siedziba (adres korespondencyjny):

Słomin 82
09-450 Wyszogród
Uwaga: Stowarzyszenie nie prowadzi stałego biura. Adres siedziby jest adresem korespondencyjnym. W celu umówienia się na spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod: kontakt@sakwa.org (korespondencję odbiera Sekretarz Stowarzyszenia).

Nr rej. KRS: 0000313761 (zarejestrowano w KRS w Poznaniu dn. 24. października 2008 r.)

Władze Stowarzyszenia:
Przy każdej osobie wymienionej poniżej podano także nick z Forum

Zarząd:
Prezes: Michał Antczak – Kiler
Zastępca Prezesa: Dawid Stec – Prospektor

Sekretarz: Przemek Pluta – Przemek117
Skarbnik: Marcin Szustkiewicz – Szucha

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Wojciech Ruszczyński
Sekretarz: Robert Adamiec
Członek Komisji: Michał Beszterda

Kontakt:
e-mail: kontakt@sakwa.org
Konto bankowe Stowarzyszenia:
BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0280 7900

Członkostwo:

Zasady nabywania członkostwa w Stowarzyszeniu „SAKWA” oraz wszelkie obowiązki Członków regulują zapisy Statutu i Regulaminu Wewnętrznego – oba dokumenty dostępne ze strony głównej – oraz z zapisów uchwał Stowarzyszenia, dotyczących członkostwa. Szczegółowe informacje o tym, jak można stać się członkiem Stowarzyszenia zawarte są na stronie „Członkostwo”, dostępnej w menu głównym naszej strony (w zakładce „O Sakwie”).