17-18.05.2008:
I Założycielskie Walne Zebranie Sakwy – Sieraków Wielkopolski.

2008:
czerwiec: Złożenie dokumentacji rejestrowej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu.
wrzesień: Spotkanie robocze w Rekownicy (województwo Warm.-Maz.).
październik: Postanowienie Sądu o wpisaniu Stowarzyszenia do KRS.
listopad: Uzyskanie numerów REGON i NIP.

2009:
styczeń: Nawiązanie współpracy z WKZ w Opolu – wizyta i złożenie listu intencyjnego;
II Walne Zgromadzenie w Niemodlinie.
kwiecień: Pierwsza odsłona Akcji Łambinowice (Opolszczyzna) na terenie obozu jenieckiego (dawniej Lamsdorf), we współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych; Także: III WZ Stowarzyszenia w Łambinowicach.
wrzesień: Przeprowadzenie rekonesansu terenowego w Gminie Żerków (Wlkp.); rozpoczęcie działań poszukiwawczych na terenie Lubelszczyzny.
październik: Przeprowadzenie Akcji na terenie szkoły w Więckowicach (Gmina Dopiewo, Wielkopolska) – akcja edukacyjna z udziałem dzieci szkolnych pod nadzorem archeologa.
listopad: Kontynuacja poszukiwań oraz IV WZ w Łambinowicach (Opolskie).

2010:
styczeń: Debata pt. „Między Niebem a Piekłem – Poszukiwacze w kontekście” z naukowcami i studentami działającymi w ramach Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (referat z tego spotkania znaleźć można w artykułach, na naszej stronie).
luty: V Walne Zebranie w Siedlcach.
kwiecień: Przeprowadzenie dwóch akcji poszukiwawczych na terenie woj. świętokrzyskiego.
maj: Spotkanie z przedstawicielami WUOZ w Poznaniu – szkolenie i przedstawienie metodologii raportowania z poszukiwań, pod kątem współpracy z WUOZ.
wrzesień: Przeprowadzenie Akcji poszukiwawczych w woj. warmińsko-mazurskim oraz rozpoczęcie działań we Wschodniej Wielkopolsce (pod nadzorem Delegatury WUOZ w Koninie).
listopad: VI Walne Zebranie w Św. Katarzynie (woj. świętokrzyskie)

2011:
marzec: VII Walne Zebranie w Poznaniu
kwiecień i sierpień: Kontynuacja badań w Wielkopolsce Wschodniej.
wrzesień: Poszukiwania pod nadzorem archeologicznym w dwóch miejscowościach na Lubelszczyźnie.
październik: Poszukiwania na Ziemi Świętokrzyskiej; VIII WZ w Jędrzejowie k. Opatowa.

2012:
marzec: IX WZ w Tuszynie (woj. łódzkie); Kontynuacja badań na Lubelszczyźnie.
kwiecień: Poszukiwania pod nadzorem archeologicznym na wzgórzu staromiejskim w Sandomierzu (we współpracy z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu).
sierpień: Poszukiwania śladów Bitwy Małujowickiej (Opolszczyzna).
wrzesień i listopad: Kontynuacja badań na Lubelszczyźnie.

2013:
marzec: X Walne Zebranie w Cedzynie (woj. świętokrzyskie).
sierpień: Ostatni etap badań pod nadzorem archeologicznym na terenie miejscowości na Lubelszczyźnie.
lato/jesień: wyrywkowe badania miejscowości na Ziemi Sandomierskiej w ramach pozwoleń uzyskanych dla tych terenów – pod nadzorem archeologicznym i we współpracy z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

2014:
marzec: XI WZ w Wyszogrodzie (Mazowsze); rozpoczęcie działań terenowych w ramach pozwoleń na poszukiwania pozyskanych na terenie woj. świętokrzyskiego.