Ostatnie tygodnie 2014 roku upływały nam – oprócz opisywanych wcześniej działań terenowych – również pod znakiem kompletowania wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego (OPP). Jak już informowaliśmy, na ostatnim Walnym Zebraniu Stowarzyszenia podjęliśmy uchwałę o zmianie statutu pod tym kątem. Po tej decyzji należało jeszcze wprowadzić plan w życie, a to oznaczało nie tylko zmianę statutu, ale także wypełnienie odpowiednich wniosków do KRS, załączenie wymaganych ustawą oświadczeń członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, opinii organu nadzoru (w naszym wypadku Urzędu Miasta Poznania, bo tu mamy siedzibę), kopii sprawozdań i innych dokumentów. Najważniejszym z nich w przypadku OPP jest opis dotychczasowej działalności, wskazujący na to, że co najmniej przez dwa lata działaliśmy już na pożytek publiczny, zgodny z celami OPP wymienionymi w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Jako że nasze działanie to już ponad 6 lat, z udokumentowaniem jego efektów nie mieliśmy problemu, ale ze zgromadzeniem wszystkiego w jednej teczce – to już tak! Opisowy załącznik okazał się osobnym segregatorem, w którym zebraliśmy aż 107 pozycji opisujących naszą działalność. By w takim gąszczu materiału dowodowego sąd mógł się rozeznać, na początku segregatora umieściliśmy osobny opis wszystkich naszych akcji, w którym m.in. w sposób tabelaryczny uporządkowaliśmy załączniki, przypisując je do konkretnych działań. Segregator wypełniły przede wszystkim podziękowania, rekomendacje, listy od naszych partnerów, ale także liczne artykuły prasowe oraz materiały audio/video z mediów. Poniżej wycinek pisma przewodniego składanego do KRS, na którym widać jakie dokumenty zostały złożone, a także fotografie niektórych stron z artykułami prasowymi.

Dla urozmaicenia pliku składającego się głównie z druków, pism (m.in. kopii pozwoleń wydanych przez poszczególne WUOZ, kopii przykładowych raportów składanych przez Sakwę, okraszonych dokumentacją fotograficzną na płytach CD), postanowiliśmy także do większości opisywanych działań dołożyć strony obrazujące czynności terenowe lub edukacyjne. Na pojedynczych kartkach stworzyliśmy składanki fotografii z badań, poszukiwań, rekonesansów…

Najważniejszą jednak zawartością załączanego do wniosku segregatora, można by rzec esencją – nie tylko z punktu widzenia KRS, ale także dla nas samych – były rekomendacje i podziękowania od współpracujących z nami Muzeów, archeologów i firm. Udało nam się zebrać dość pokaźną ich liczbę. Dziękujemy za dobre pisane słowo o działalności Sakwy wszystkim instytucjom, które przysłały nam pisma z rekomendacjami. Mamy w planie zamieścić wystawiane nam rekomendacje na naszej stronie internetowej, dlatego też nie będziemy na razie wymieniać wszystkich podmiotów w tym artykule. Poniżej przykładowe pisma z „dobrym słowem” o Sakwie.

mt_gallery

Cała dokumentacja spakowana została do sporego kartonu (wniosek z podstawowymi załącznikami w jednaj grubej teczce oraz 3 komplety opisywanego powyżej załącznika, czyli 3 segregatory) i dostarczona do KRS w Poznaniu, na ul. Grochowe Łąki. Wniosek złożyliśmy 23. grudnia, starając się dopiąć wszystko na ostatni guzik, licząc na jak najmniejszą ilość uzupełnień lub poprawek jakie będą z pewnością nas czekać. Tu warto przypomnieć, że nieocenioną pomoc dla Sakwy zaoferowało poznańskie Centrum PISOP, które objęło nas projektem opieki nad organizacjami pozarządowymi finansowanym ze środków UE (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Dzięki tej pomocy otrzymaliśmy pomoc prawną, w tym dwukrotną konsultację zapisów statutowych w biurze PISOP, a także dalsze konsultacje na odległość. Tu specjalne podziękowanie dla p. Macieja Wypycha, prawnika, który wykazał się praktyką i doskonałą znajomością zagadnień związanych z OPP, podpowiadając nam wiele detali odnoszących się do tekstu statutu oraz załączników jakie należy złożyć do KRS. Polecamy PISOP jako nieocenionego partnera dla sektora NGO (w ramach współpracy otrzymamy jeszcze wsparcie marketingowe i księgowe!). Poniżej nasze segregatory oraz karton podróżujący tramwajem i stojący w kolejce w KRS, a także poświadczone po złożeniu wniosku pismo przewodnie. 

mt_gallery

23. grudnia to dla nas ważna data. Oczekujemy teraz na pismo z KRS (do 3 miesięcy) licząc, że w 2015 roku uda nam się dopiąć wszelkie formalności w drodze do statusu OPP. To ważne nie tylko dla nas, ale i dla naszych partnerów, którym dzięki środkom publicznym będziemy mogli zaoferować dużo większą pomoc, m.in. w konserwacji odnalezionych przez nas podczas poszukiwań zabytków. O dalszych losach naszej batalii o OPP, a także o celach jakie sobie stawiamy w związku z OPP i konkretnych pomysłach będziemy regularnie pisać na naszej stronie. Na razie trzymajcie kciuki za nasze segregatory!

/Uri/